Tang Gang

Tests de animación, 2d y 3d, para el proyecto Tang Gang.

Animation tests, both 2d and 3d, for the Tang Gang project.

Créditos

Cliente / Client
Tang

Agencia / Agency
Ogilvy Chicago

Animación y composición / Animation & composition
Fluorfilms

2009